Mesajul Presedintelui Fondator

Prof.univ.dr. Ion SMEDESCU
Pre?edinte-Fondator al Funda?iei Româno-Americane

pentru Promovarea Educa?iei ?i Culturii - FRAPEC
Rector al Universit??ii Româno-Americane (1991-2008)

 

 

 

 

 

     Creat? prin actul constitutiv al membrilor fondatori din 11 decembrie 1991, Funda?ia Româno-American? pentru Promovarea Educa?iei ?i Culturii – FRAPEC – are ca scop promovarea ?i r?spândirea valorilor educa?iei civice ?i culturii române în SUA ?i a valorilor educa?iei civice ?i culturii americane în România.

     Funda?ia Româno-American? pentru Promovarea Educa?iei ?i Culturii – FRAPEC – va sus?ine Universitatea Româno-American? în procesul de îndeplinire a misiunii sale privind educa?ia, cultura, cercetarea, dezvoltarea, inovarea în acord cu cerin?ele societ??ii române?ti.

     Ca parte integrant? a Funda?iei Româno-Americane pentru Promovarea Educa?iei ?i Culturii – FRAPEC –, Universitatea Româno-American? are ca scop promovarea valorilor educa?ionale ale înv???mântului superior american ?i european pe fondul bogatelor tradi?ii ale înv???mântului românesc recunoscut pe plan interna?ional.

     Doresc ca to?i studen?ii ?i cadrele didactice s? fie mândri c? fac parte din comunitatea academic? a Universit??ii Româno-Americane, iar absolven?ii no?tri s? contribuie, prin probitate ?i competen?? profesional?, la cre?terea prestigiului institu?iei noastre în ?ar? ?i în lume.

Designed by Gaby

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok