Misiune si Obiective

Scopul Fundaţiei îl constituie promovarea şi răspândirea valorilor educaţiei civice şi culturii române în SUA şi a valorilor educaţiei civice şi culturii americane în România.

Fundaţia va susţine Universitatea Româno-Americană în procesul de îndeplinire a misiunii sale privind educaţia, cultura, cercetarea, dezvoltarea, inovarea în acord cu cerinţele societăţii româneşti.

În realizarea scopului, Fundaţia:

a) poate înfiinţa unităţi de învăţământ de toate gradele, cluburi, formaţii culturale, asociaţii sportive etc.;

b) organizează conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

c) iniţiază întâlniri cu caracter educativ, ştiinţific, civic şi cultural cu participarea unor organizaţii şi personalităţi din România şi SUA;

d) sprijină organizarea unor programe de mobilitate internaţională a personalului didactic şi de cercetare precum şi a studenţilor din Universitatea Româno-Americană;

e) identifică şi diseminează în România cele mai bune practici în materie de educaţie şi formare profesională, cultură şi civilizaţie, arhitecturi curriculare şi extracurriculare, la nivel preuniversitar şi universitar;

f) stabileşte şi dezvoltă parteneriate cu organisme de educaţie, formare profesională şi culturale din România şi SUA;

g) editează reviste şi alte materiale profesionale şi ştiinţifice;

h) poate să se afilieze la alte fundaţii sau asociaţii din România, SUA şi din alte state;

i) poate avea filiale în România şi în străinătate;

j) poate înfiinţa societăţi comerciale;

k) poate colecta fonduri băneşti şi bunuri materiale de la donatorii naţionali şi internaţionali în vederea realizării scopului propus;

l) poate să construiască sau să realizeze obiective de investiţii, din fonduri proprii, credite, donaţii, legate testamentare sau alte surse atrase;

m) realizează orice alte activităţi care urmăresc îndeplinirea scopului pentru care a fost creată;

Pentru activităţi şi operaţiuni comportând regimuri legale speciale sau profesionale (civile, comerciale, financiare, edilitare) ori un statut legal profesional pentru cei care le desfăşoară, Fundaţia va contracta respectivele prestaţii cu operatori calificaţi legal în acest scop, în condiţii de eficienţă economico-financiară, pentru o utilizare optimă a resurselor sale.

Fundaţia poate constitui societăți comerciale pentru realizarea activităţilor economico-financiare, operaţiunilor de administrare şi gestiune patrimonială necesare îndeplinirii scopului său şi poate participa la societăţi comerciale a căror activitate ar servi îndeplinirii scopului său. Beneficiile revenind Fundaţiei din participaţii la asemenea societăţi sunt afectate exclusiv îndeplinirii scopului acesteia, neputând face obiectul vreunei distribuţii către fondatori.

 

(art. 4 din Statut)

Designed by Gaby

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok