Prezentare

Toate marile zidiri pornesc de la acei oameni despre care se poate spune că „au văzut idei”, că au crezut în ele şi şi-au propus cu îndârjire să le transpună în practică. Lansarea unei lucrări de tipul unei arhitecturi asociative complete, cum este o Fundaţie, este ceva vizionar, urmăreşte scopuri nobile şi nu poate fi făcută decât de oameni foarte generoşi şi dispuşi să ofere fără a cere nimic în schimb decât voluntariat şi devoţiune din partea tuturor celor care se angajează să pună umărul la această construcţie.

Acestea au fost ideile care l-au animat pe Profesorul Ion Smedescu şi pe ceilalţi 26 de minunaţi dascăli, oameni de cultură, cercetători şi alţi profesionişti cu înalt spirit civic care, la momentul la care se năştea o nouă lume şi un inedit tip de societate, au elaborat documentele fondatoare, au întreprins demersurile procedurale şi au adus prinosul domniilor lor de efort complex şi bine intenţionat. Aceste eforturi s-au concretizat reglementar şi instituţional în Sentinţa civilă nr. 34/ 22.01.1992 prin care a dobândit personalitate juridică Fundaţia Româno-Americană pentru Educaţie şi Cultură (FRAPEC). Acestor oameni de iniţiativă, generoşi până la cel mai înalt nivel, vizionari şi capabili de mare profunzime, toţi cei care vor lucra pentru transpunerea în practică a dezideratelor statutare trebuie să le păstreze neîntinată consideraţie, respect şi să le cinstească memoria atunci când nu vor mai putea să activeze militant pe tărâmul realităţii implacabile.

Familia care s-a construit în jurul acestui aşezământ societal s-a mărit, în jurul scopurilor statutare s-au adunat şi alţi profesionişti care au achiesat fără rezerve la obiectivele ei, au venit cu idei noi şi s-au angajat să rămână în planul voluntariatului şi al generozităţii neoneroase. Modificările care s-au produs, începând cu anul 2000, în peisajul legislaţiei privitoare la asociaţii şi fundaţii au găsit la FRAPEC determinarea de a fi înţelese, asumate şi transpuse proactiv în practică. Este îmbucurător că, în prezent, familia acestui aşezământ dedicat educaţiei de cea mai înaltă calitate şi multiculturalismului manifest s-a mărit, este mai unitară ca oricând, militează pentru implementarea ideilor şi visurilor fondatorilor şi se angajează plenar în adecvarea muncii depuse la noile provocări de natură societală.

Nu se pot uita, şi trebuie cinstite cum se cuvine, dificultăţile pe care le-au întâmpinat cei care au condus FRAPEC până în prezent, rolul pe care fondatorii l-au avut şi continuă să îl aibă în peisajul decizional şi acţional, obolul pe care mulţi şi stimaţi oameni l-au adus pe altarul ideilor statutare, dar şi responsabilitatea pe care şi-o asumă cei care sunt desemnaţi la nivelul structurilor executive. Claritatea responsabilităţilor individuale, sinergia acţională în cadrul forurilor decizionale deliberative şi executive, dar şi vocaţia absolut necesară sunt valori referenţiale ale acţiunii noastre prezente şi viitoare.

La nivelul fondatorilor, dar şi al membrilor Consiliului Director s-au înţeles pe deplin sarcinile pe care le avem, s-a exprimat în unanimitate adeziunea la scopurile statutare şi la acţiunile preconizate şi s-a decis să promovăm consensualitatea decizională, chiar şi acolo unde documentar este prevăzut un tip sau altul de majorităţi. Determinarea noastră este să ne alegem cu curaj, dar şi cu raţionalitate obiectivele, să ne fundamentăm cu inteligenţă măsurile şi acţiunile pe care le preconizăm, să convingem cu argumente imbatabile, nu cu majorităţi de convenienţă, să fim vizionari, dar nu utopici, să ne propunem ţinte înalte pentru că altfel vom rămâne în zona facilului şi a mediocrităţii acţionale, să atragem în jurul nostru valori referenţiale pentru scopurile Fundaţiei, să colectăm resurse pe care să le direcţionăm către deziderate înalte şi să rămânem familia la care au aspirat fondatorii.

Păstrarea emblemei FRAPEC şi ferirea acesteia de orice fel de uzurpare depinde de măsurile noastre strategice dar şi curente, de vizibilitatea pe care i-o conferim cu orice prilej pe care îl avem fiecare dintre noi, de corectitudinea cu care ne raportăm la elementele sale de natura culturii organizaţionale, de înţelegerea şi respectarea scopurilor şi obiectivelor statutare. Prietenii, dar şi inamicii FRAPEC se pot găsi peste tot, atât în interiorul cât şi în exteriorul arhitecturii noastre asociative. Ceea ce îi putem asigura pe prieteni este că vom fi primitori şi deschişi, iar pe inamici că vom fi atenţi şi neiertători. Trebuie ca toţi cei care vin alături de Comitetul Director în demersurile sale executive cotidiene să înţeleagă că „scopul principal al Fundaţiei îl constituie promovarea şi răspândirea valorilor educaţiei civice şi culturii române în SUA şi a valorilor educaţiei civice şi culturii americane în România”.

Lectura atentă a documentelor constitutive şi funcţionale ale FRAPEC cuprinse în această broşură, trebuie să ne determine să înţelegem logica lor dominantă, valorile pe care le pun în faţa fiecăruia dintre noi, să ne îndemne să mergem dinspre literă către spiritul lor, să ne responsabilizeze şi să ne explice ce se aşteaptă de la fiecare dintre noi, chiar şi atunci când cei mai mulţi dintre noi nu se pot aştepta decât la aprecieri calitative. Acesta este spiritul unei arhitecturi asociative de tip fundaţie şi nu putem şi nici nu ar trebui să vrem să-l transcedem.

Exercitarea atribuţiilor Consiliului Director se va rezuma la adoptarea măsurilor de întreprins, configurarea actelor şi faptelor materiale de concretizat şi la încheierea de acte care să contribuie la concretizarea relaţiilor parteneriale absolut esenţiale pentru funcţionarea noastră. Vreau să credem că sunt şi articole din Statut care (cu excepţia situaţiilor impuse de schimbarea legislaţiei incidente) nu vor fi puse niciodată în aplicare. Mă gândesc la prevederile cu privire la schimbarea de fond a scopului FRAPEC sau la desfiinţarea sau lichidarea acesteia. Cred că fondatorii ne-au pus la dispoziţie, nouă celor din prezent sau celor care vor veni după noi, o arhitectură asociativă pe perioadă nedeterminată pe care propun să o înţelegem în sensul de „pentru totdeauna”.

Vreau să înţelegem exact valenţele colegialităţii, atât la nivel decizional cât şi acţional, să fim optimişti şi încrezători în ceea ce ne poate aduce bun viitorul, să fim conştienţi de ameninţările care ne pândesc dar şi de importantul rol pe care îl putem juca. Pentru aceasta este nevoie de armonie şi nu de divergenţă, de dialog nu de monolog, de unidirecţionalitate şi nu de multicefalism, de altruism nu de egoism.

Nu trebuie uitat nicio secundă că FRAPEC s-a organizat şi funcţionează ca persoană juridică de drept privat dar fără scop lucrativ. Termenul non-lucrativ trebuie înţeles ca determinarea fiecăruia dintre noi să facem tot ce putem şi să nu aşteptăm recompense personale, să trudim cu rigoare şi devoţiune dar să ne bucurăm de ceea ce vor obţine terţii pe care ne propunem să îi sprijinim.

Ne propunem să ne înţelegem corect statutele, să ne interpretăm cu profesionalism rolurile pe care fiecare dintre noi le-am primit în conformitate cu prevederile legale şi statutare, să punem în agenda personală, la loc de frunte, obiectivele statuate şi asumate, să ne gândim la izvoare dar şi la viitor, să cinstim memoria fondatorilor prin fapte nu prin vorbe, să atragem în jurul Fundaţiei şi alţi prieteni, nu pentru că ne sunt apropiaţi nouă ca persoane, ci pentru că achiesează fără rezerve şi neinteresat material la idealurile Fundaţiei.

 

 

Prof.univ. dr. Dumitru Miron

Preşedintele Consiliului Director

Designed by Gaby

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok