Conducere

Organul de conducere şi administrare a Fundaţiei Româno-Americane pentru Promovarea Educației și Culturii – FRAPEC – este Consiliul Director (potrivit art. 6 alin. 2 din Statut); Consiliul Director are următoarea componență:

1. prof. univ. dr. Dumitru Miron - președinte

2. prof. univ. dr. Ovidiu Folcuț - vicepreședinte

3. prof. univ. dr. Moisă Altar - vicepreședinte

4. jur. Dumitru Smedescu - secretar

5. prof. univ. dr. Sandu Florin - membru

6. prof. univ. dr. Ana Maria Preda - membru

7. prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu - membru

8. prof. univ. dr. Ion Diaconescu - membru

9. prof. univ. dr. Ioan Ursachi - membru

10. conf. univ. dr. Gheorghe-Iulian Ioniță - membru

11. asist. univ. dr. Dan Smedescu - membru

Designed by Gaby