Membrii fondatori ai Funda?iei Româno-Americane pentru Promovarea Educa?iei ?i Culturii – FRAPEC – , potrivit anexei la procesul-verbal de constituire a Funda?iei, sunt urm?torii:

1. prof. univ. dr. Ion Smedescu

2. prof. univ. dr. Vasile Mercioiu

3. prof. univ. dr. Nicolae Angelescu

4. prof. univ. dr. Gheorghe Beleiu

5. prof. asoc. Gheorghe Sfetcu

6. prof. univ. dr. Gheorghe Bistriceanu

7. prof. univ. dr. Ioan Ursachi

8. prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu

9. prof. univ. dr. Mois? Altar

10. prof. univ. dr.  Gheorghe Ciobotaru

11. prof. univ. dr. Victor P?r?u?anu

12. prof. univ. dr. Victor Puchi??

13. prof. univ. dr. Valeriu Voica

14. prof. univ. dr. Ion Diaconescu

15. prof. univ. dr. Mihai Adochi?ei

16. prof. univ. dr. Mihai Izvoranu

17. prof. univ. dr. Ilie Puia

18. prof. univ. dr. Irina Neuman

19. cercet. ?t. Rodica Teodorescu

20. prof. univ. dr. Nicolae Popa

21. prof. asoc. Grui?? P?r?ianu

22. prof. asoc. Octavian Moarc??

23. prof. asoc. ?tefan Dane?

24. prof. univ. dr. Florin Sandu

25. jur. Dumitru Smedescu

26. prof. univ. dr. Virgil Gheorghi??

27. prof. univ. dr. Dan Ciobanu

Membrii fondatori (în via??) alc?tuiesc in corpore o entitate informal? numit? Curatorium, care exist? pân? r?mâne în via?? unul singur din ace?tia, care devine (atunci) Curator al Funda?iei (potrivit art. 6 alin. 4 din Statut).

 

 

 

 

Designed by Gaby

PLG_SYSTEM_COOKIEHINT_INFO
PLG_SYSTEM_COOKIEHINT_BTN_INFO PLG_SYSTEM_COOKIEHINT_BTN_OK