Alatura-te Noua

Prin decizia Consiliului Director pot fi integraţi în viaţa şi activitatea Fundaţiei cu titlu de gratitudine, compensaţie morală şi recunoaştere socială, primind şi vocaţia de a fi preferenţial eligibili în structurile executive şi de conducere ale Fundaţiei şi de a se implica semnificativ în activităţile sale, următoarele categorii de participanţi:

a) participanţi susţinători;

b) participanţi aderenţi;

c) participanţi onorifici.

Participanţii susţinători sunt cei care contribuie pecuniar, cu o sumă minimă anuală echivalentă cu 300 USD, la realizarea scopului Fundaţiei, fără contraprestaţie patrimonială din partea acesteia. În baza deciziei Consiliului Director, aceștia sunt înscriși în lista susținătorilor şi sunt menţionaţi în documentele referitoare la activitatea Fundaţiei, putând înainta propuneri de proiecte şi programe pentru îndeplinirea scopului Fundaţiei. Participanţii susţinători păstrează această calitate câtă vreme subscriu contribuţia consimţită, beneficiind de facilităţile pe care le poate oferi Fundaţia.

Participanţii aderenţi sunt cei care împărtăşind scopul Fundaţiei, aderă la acesta contribuind cu mijloace materiale şi financiare adecvate pentru îndeplinirea lui, inclusiv prin implicarea în activităţile Fundaţiei, fără contraprestaţie remuneratorie. În baza declaraţiei de adeziune pe care o semnează, sunt înscrişi de Consiliul Director în lista aderenţilor şi menţionaţi ca atare în documentele Fundaţiei.

Participanţii onorifici sunt persoane fizice care dedică eforturi profesionale activităţilor Fundaţiei, mai cu seamă în domeniile cercetare ştiinţifică, formare profesională continuă, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, fiind declaraţi astfel cu titlu de recunoaştere a eminenţei profesionale şi valorii lor morale şi umane, Consiliul Director înscriindu-i în lista participanţilor onorifici.

 

(art. 18 Statut)

Designed by Gaby

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok